ЕВРОПЕЙСКА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАНЕ


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020

Проект: BG16RFOP002-2.073 “Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

Бенефициент : “ЕМС ГРУП” ООД – гр.Русе

Кратко описание на проекта: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност,настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Цел: Осигуряване на оперативен капитал на българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Резултати: Постигане на положителен ефект по отношение на “ЕМС ГРУП” ООД за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ: 10 000 лева

Финансиране от Европейския фонд за регионално развитие: 8 500 лева

Национално съфинансиране: 1 500 лева

Начало на проекта: 11/08/2020г.

Край на проекта: 11/11/2020г.