09/02/2023 – НОВ ПРОДУКТ – WD-40

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ НОВ ПРОДУКТ ЗА БЪЛГАРСКИЯ ПАЗАР

СПРЕЙ WD-40 400ml FLEXIBLE ОБОРУДВАН С 

ГЪВКАВА СЛАМКА ЗА ДОСТИГАНЕ НА

НАЙ-ТРУДНИТЕ МЕСТА ЗА ОБРАБОТВАНЕ И ИКОНОМИЯ

ЗАПОВЯДАЙТЕ КЪМ СТРАНИЦАТА НА ПРОДУКТА !

ЗАПОВЯДАЙТЕ КЪМ ВСИЧКИ ПРОДУКТИ НА WD-40